top of page

Değerli Katılımcılar,

Türkiye Spor Hekimleri Derneği olarak 3-5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi’ne sizleri davet etmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Kongremizde, sporcu sağlığını ve performansını koruma ve geliştirmeye yönelik ölçüm ve değerlendirmeler ile güncel tedavi yöntemlerindeki son gelişmeleri tüm yönleriyle tartışmayı hedefliyoruz. Bu amaçla spor hekimliğinin temel uygulama alanlarından olan sporcu sağlığı ve performansı konusu, “Performans Hekimliği” ana teması altında ilgili uzmanlık alanlarından yerli ve yabancı konuşmacıların bilgi ve deneyimleri ışığında güncel yeniliklere odaklanılarak işlenecektir. Ayrıca sağlık alanında oluşturduğu etkileri yaşayarak klinik pratiğimizde tecrübe ettiğimiz COVİD-19 pandemisinin, sporcuların sağlığı ve performansı üzerinde oluşturduğu etkileri ve yeniden performans kazanımına ilişkin bilimsel gelişmeleri paylaşacağız.

Sporda performansa tıbbi yaklaşım, çeşitli atölyelerle (workshoplar) hem fiziksel hem de mental alanda teorik bilgilerin yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmelerin pratiğe yansımalarıyla aktarılacaktır. Kongremizde; akademisyenlerin, araştırmacıların ve klinisyenlerin ilgi duyacakları ve bilgi paylaşımında bulunacakları etkinlikler ile birlikte ilk defa spor ve sağlık alanında lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden öğrencilerimize özel ‘‘poster bildiri’’ oturumlarına yer vereceğiz.  

Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye’de spor hekimliğinin kurulduğu akademik kurum olan Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, güzel İzmir’imizde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız.

 

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Metin Ergün

 

Kongre Başkanı

 

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı

bottom of page